منبع مقاله JNM_Volume 6_Issue – 23- – 95_Pages 115-126-1

0

شکل 1- شیار زًی جْْت آزهََى ضربِ شارپی در احیِ فلس جََش

شکل
2

تابکاری

حرارتی

ّای

سیکل

ای

هرحلِ

تک

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

© All Right Reserved